Margines radialny i skala G

Co oznacza dokładnie: margines radialny < 0,1 mm? Jak ocenia sie sytuację, w której pojawił sie przerzut raka do węzłów chłonnych, ale nie przekracza torebki? G2 - stopień zróżnicowania histopatologicznego raka wskazuje na jak wysoką aktywność komórek nowotworowych?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Margines radialny to margines brzeżny w linii promieniowej guza (guz zazwyczaj ma strukturę kulistą. Oznacza to brak tkanek nowotworowych w tym marginesie tkankowym (w tym przypadku margines jest bardzo mały, tylko 0,1 mm).
To, że nowotwór nie przekracza torebki węzła chłonnego to dobry objaw. Chociaż samo stwierdzenie nowotworowego przerzutu w węzłach chłonnych świadczy o dużym zaawansowaniu choroby nowotworowej. Jeśli komórki nowotworowe nie przekraczają torebki węzła chłonnego to znaczy, że zostały przez niego całkowicie wychwycone i nie są zbyt ekspansywne.
Histopatologiczna skala zróżnicowania nowotworowego G (grading) świadczy o liczbie komórek niezróżnicowanych w nowotworze w stosunku do komórek w pełni zróżnicowanych. Ta skala zazwyczaj jest różna w zależności od typu nowotworu. Najczęściej jest 3 stopniowa.

G1 mała liczba komórek niezróżnicowanych (dojrzały nowotwór), do 25% komórek niezróżnicowanych.
G2 średnia liczba komórek niezróżnicowanych (średnio dojrzały nowotwór), 25% - 50% komórek niezróżnicowanych.
G3 duża liczba komórek niezróżnicowanych (niedojrzały nowotwór), powyżej 50% komórek niezróżnicowanych.
Niektórzy wyróżniają G4, kiedy to całkowicie nowotwór jest niedojrzały czyli 100% komórek jest niezróżnicowana.
Im wyższy stopień G tym bardziej złośliwy jest nowotwór i ma większe skłonności ekspansywne.