Niespecyficzne zapalenie jelita grubego

Mam 35 lat i poddałam się kolonoskopii profilaktycznie, gdyż u mojej babci i cioci stwierdzono nowotwór jelita grubego. Oto co rozpoznano u mnie:
1. Colitis non specifica erosiva sine neoplasmate.
2. Proctitis non specifica superficialis sine neoplasmate.
Czy to coś poważnego i jakie należy zastosować leczenie?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Po polsku rozpoznania brzmią:
1. Niespecyficzne zapalenie nadżerkowe okrężnicy (część jelita grubego) bez nowotworzenia (cech nowotworu).
2. Niespecyficzne zapalenie odbytnicy powierzchowne bez nowotworzenia.

Do grupy niespecyficznych chorób zapalnych jelita grubego należą liczne przewlekle dysfunkcje jelita, w większości przypadków niezwiązane z infekcjami bakteryjnymi czy wirusowymi, a które manifestują się nawracającymi bólami brzucha, którym towarzyszy oddawanie stolców o zmiennej konsystencji, często z domieszką śluzu.

Niespecyficzne zapalenia jelita grubego stanowi grupę chorób, które należy wyodrębniać od typowych zapaleń jelit, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego

czy choroby Leśniowskiego-Crohna. Chociaż niektóre objawy kliniczne mogą być podobne, to jednak obraz endoskopowy i badania mikroskopowe pozwalają różnicować oba typy zapaleń jelit. Zapalenia niespecyficzne są zwykle zapaleniami powierzchownymi, nie powodują destrukcji i przebudowy błony śluzowej i podśluzowej jelita.

Rozpoznania te świadczą o łagodnym procesie zapalnym jelita grubego, które można leczyć odpowiednimi czopkami lub tabletkami przeciwzapalnymi specyficznymi dla błony śluzowej jelita grubego. Dieta uzależniona od częstości oddawanych stolców i ich konsystencji.