Gastritis chronica atrophica

Miałam badanie:
Wyszczypek z dwunastnicy i dna żołądka.
1. Gastritis chronica atrophica corporis.
2. Metaplasia intestinalis focalis mucoae.
Jak to wyleczyć i czy to jest możliwe do wyleczenia?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Dosłowne polskie tłumaczenie brzmi:
1. Przewlekłe, zanikowe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka.
2. Metaplazja (przemiana jednego nabłonka w drugi) jelitowa, ogniskowa śluzówki.

Przewlekłe, zanikowe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka ma zdecydowanie autoimmunologiczne tło. Powoduje niedokrwistość megaloblastyczną (niedokrwistość złośliwa Adisona-Biermera). Zapalenie blony śluzowej żołądka o charakterze zanikowym (zanik komórek okładzinowych) może spowodować niedobór witaminy B12 w organizmie. Komórki okładzinowe w żołądku produkują kwas solny oraz czynnik Castle-a. Czynnik Castle-a jest glikoproteiną, która łącząc się z witaminą B12 dostarczaną z pokarmem umożliwia jest sprawne wchłanianie. Aby jednak potwierdzić tą patologię należy wykonać specjalistyczne testy biochemiczne, które udowodnią brak wchłaniania witaminy B12 dostarczanej drogą doustną.
Niedobór witaminy B12 należy uzupełniać drogą domięśniową zaś niedokwasota powinna być korygowana preparatami zwiększającymi kwaśność treści żołądkowej.

Metaplazja doprowadza do przemiany błony śluzowej żołądka w błonę jelitową. Błona typu jelitowego nie spełnia swojej funkcji w żołądku czyli nie produkuje soku żołądkowego, trawienie jest utrudnione, a oprócz tego taki nabłonek ma zwiększoną tendencję do nowotworzenia. Dlatego należy co około pół roku wykonywać kontrolne badanie gastroskopowe.