Budowa najądrza i przyjądrza, torbiele

1. Czy najądrze chroni jakaś osłonka, błona?

2. Przyjądrze może być różnej wielkości i rozmieszczone jest na głowie najądrza i ciągnie się ku górze od dolnej części powrózka nasiennego? Można je wyczuć palpacyjnie (przyjądrze - paradidymis)? Czy jest pozostałością embrionalnych narządów płciowych u mężczyzn?

3. Nigdzie nie mogłem uzyskać odpowiedzi na pytanie czy jest torbiel jądra/najądrza, a dość często występuje. Czy mógłby Pan wyjaśnić co to jest?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Ad.1 Najądrze jest pokryte blaszką trzewną osłonki pochwowej jadra, która właśnie przechodzi z jądra na najądrze i je osłania.

Ad. 2 W najbliższym sąsiedztwie jądra i najądrza spotykamy kilka tworów szczątkowych, występowanie, których tłumaczy rozwój układu moczo-płciowego. Są one u mężczyzn pozostałościami embrionalnych narządów moczo-płciowych i nazywane są przyczepkami jądra i najądrza.

Rozróżniamy 4 rodzaje przyczepów:
1. Przyczepek jądra położony na górnym biegunie jądra, który stanowi pozostałość przewodu Mullera i odpowiada dalszemu końcowi jajowodu.
2. Przyczepek najądrza, położony na głowie najądrza, stanowi pozostałość odcinka przewodu Wolfa.
3. Przyjądrze (paradidymis), narząd Giraildesa jest małym guzkiem zbudowanym z krętych kanalików śródnercza, nie połączony z siecią jądra, położonym przy głowie najądrza, na dolnym odcinku powrózka nasiennego. Jest pozostałością pranercza i odpowiada przyjajnikowi.
4. Przyczepki pęcherzykowe umiejscowione w trzonie i ogonie najądrza, są pozostałościami pranercza.
Przyczepek jądra stwierdza się u około 80-90% mężczyzn, natomiast przyczepek najądrza u około 30-40%. Przyczepki są tworami uszypułowanym i dlatego mogą ulec skrętowi i podobnie jak skręt powrózka nasiennego. Z tym schorzeniem najczęściej spotykamy się u ludzi młodych przed okresem pokwitania.

Ad.3 Torbiele mogą występować i w jądrach i w najądrzach. Najrzadziej są w formie wrodzonej, kiedy powstają z rozdętych kanalików. Częściej pojawiają się jako proces zejściowy pozapalny lub pourazowy, kiedy nie muszą mieć styczności z kanalikami wyprowadzającymi.