Leczenie pojedynczej torbieli wątroby

Jak przebiega leczenie torbieli o wymiarach 133 x 227 x 229 mm w wątrobie?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Generalnie, torbiele proste wątroby są zmianami łagodnymi, niewymagającymi leczenia. Czujność diagnostyczną należy zachować w przypadku zmian o średnicy przekraczającej 40 mm. Po rozpoznaniu zmiany o takiej średnicy zaleca się wykonywanie kolejnych badań ultrasonograficznych po upływie 2, 6, 12, 24 i 36 mies. Jeżeli w tym przedziale czasowym torbiel nie wykazuje tendencji do powiększania się, można zrezygnować z dalszych badań.

Pacjentom z bardzo dużymi torbielami prostymi wątroby, powodującymi dolegliwości bólowe, oferuje się różne metody leczenia. Do najpowszechniej stosowanych należą przezskórna punkcja z aspiracją zawartości torbieli i ewentualnym podaniem substancji powodującej odczyn zapalny, prowadzący w konsekwencji do częściowej sklerotyzacji torbieli. Innymi sposobami leczenia są cystojejunostomia jako metoda drenażu wewnętrznego i opróżnienie torbieli na drodze laparoskopowej. Dane wieloośrodkowe określają odsetek nawrotów torbieli po ich laparoskopowym opróżnieniu w przedziale 0–14,3%. Do możliwych powikłań związanych z tym zabiegiem należą rozwój infekcji w obrębie kanału po wprowadzeniu instrumentu, wyciek żółci do jamy otrzewnej z ewentualnym wytworzeniem ropnia podprzeponowego. Najskuteczniejszą metodą leczenia okazuje się resekcja torbieli (jeśli są takie możliwości anatomiczne - drogą przez otwarcie jamy brzusznej) lub jej szeroką marsupializacją (usunięcie dużej części ściany torbieli z pozostawieniem jej na otwarto), natomiast punkcja przezskórna obarczona jest najwyższym odsetkiem nawrotów.