Czy po usunięciu odbytu z powodu raka jest możliwe wszczepienie protezy zwieracza?

Czy po usunięciu odcinka odbytu z powodu raka jest możliwe wszczepienie protezy zwieracza.
Jak daleka będzie interwencja chirurgiczna i co najkorzystniejszego można w tym przypadku zrobić?
Rozpoznanie po badaniu histopatologicznym: Adenocarcinoma G2
Rektoskopia: Per rectum napięcie zwieraczy znacznie obniżone. Na ścianie prawobocznej tuż za zwieraczem odbytu, na głębokości 3 cm kalafiorowaty guz na szerokiej ok. 2 cm podstawie, krwawiący kontaktowo.
USG przezodbytniczne: Głowicę wprowadzono do głębokości 10 cm. Na ścianie bocznej prawej na głębokości 4-5 cm widoczny jest hypoechogenny guz wielkości 20-25mm. Zmiana związana jest ze zwieraczem wewnętrznym, niewykluczony naciek zwieracza. Nie stwierdza się w badaniu USG jednoznacznych cech nacieku poza mięśniówkę odbytnicy. Nie uwidoczniono węzłów chłonnych.
Operacja ma się odbyć w najbliższym terminie.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Rozpoznanie mówi o bardzo złośliwym nowotworze gruczolakoraku. Prawdopodobnie zabieg będzie polegał na resekcji brzuszno-kroczowej odbytnicy. Decyzja w 100% będzie podjęta w czasie operacji. Zaawansowanie raka jest duże, jest on nisko położony(w zakresie odbytu, a także odbytnicy), a co najgorsze nacieka na zwieracze. w takich wypadkach wycina się całkowicie odbyt z odbytnicą zamykając na głucho ujście odbytu i wyprowadzając „sztuczny odbyt”. Wycięcie samego guzka nie byłoby zabiegiem radykalnym, leczącym raka.
Po takim zabiegu nie wszczepia się protezy zwieraczy, bo nie ma możliwości i takowej potrzeby. Z resztą zabiegi takie są w fazie eksperymentów, głównie wykonywane za granicą i nie w przypadku nowotworów odbytu tylko w przypadkach nietrzymania stolca o podłożu nienowotworowym.
Najwięcej informacji uzyska się od chirurga przed- i bezpośrednio po zabiegu.