Powikłania ostrego zapalenia pecherzyka żółciowego

Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Jeśli mam zrobić to jak najszybciej to co ze szczepieniami przeciwko WZW?
Jakie mogą być powikłania ostrego zapalenia pęcherzyka?
Od tygodnia stosując dietę beztłuszczową i co dwie godziny jedząc małe dawki pokarmów nie mam dolegliwości bólowych.
Czy do czasu zabiegu przyjmować jakieś leki?
Co to znaczy PŻW o krętym przebiegu i czy to ma jakiś wpływ na ryzyko powikłań?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Ad.1 Szczepionką nie należy się przejmować. Proszę następne dawki wziąć tak jak sugeruje lekarz prowadzący Panią. Każdy szpital musi Pani zapewnić bezpieczeństwo sterylności zabiegu i zabezpieczenia przed zakażeniem w czasie hospitalizacji. Po pierwszej dawce szczepionki już ma się około 40% odporności na WZW typu B.

Ad.2 Jeśli doszłoby do ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego może wystąpić wtedy jako powikłanie tego stanu zapalenie otrzewnej miejscowe, a nawet rozlane, perforacja pęcherzyka, żółtaczka typu mechanicznego, ropień w jamie brzusznej, przetoki pęcherzykowo-dwunastnicze lub przewodowe.
Jeśli doszłoby do zatkania dróg żółciowych drobnym złogiem może dojść do żółtaczki mechanicznej, zapalenia dróg żółciowych oraz najgorszego z powikłań zapalenia trzustki (20% o ciężkim przebiegu kończącym się czasem zgonem).

Ad.3 Do czasu zabiegu radziłbym oprócz diety zażywać środki rozkurczowe (np. No-Spa) celem zapobieżenia zatkaniu dróg żółciowych.

Ad.4 Przewód żółciowy wspólny (PŻW) o krętym przebiegu to tylko taka postać anatomiczna przewodu bez znaczenia klinicznego. Jednak jest to sygnałem dla chirurga, aby zachował szczególną ostrożność w czasie usuwania pęcherzyka żółciowego (w bliskiej odległości pęcherzyka może przebiegać PŻW, a nie wolno go uszkodzić).