Scyntygrafia naczyniaków wątroby

Proszę o wyjaśnienie wyniku TK wątroby, który brzmi następująco: badaniem wielofazowym jamy brzusznej uwidoczniono w obrębie obu płatów wątroby ogniska i obszary hypodensyjne, które ulegają niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu w kolejnych fazach badania, a w 10 min. po podaniu kontrastu stają się normodensyjne w stosunku do pozostałego miąższu wątroby. Poza tym widocznych jest kilka torbieli wątroby. Obraz TK może odpowiadać nietypowym naczyniakom. Wydaje się wskazane wykonanie scyntygrafii znaczonym zbiorem erytrocytów w kierunku naczyniaków wątroby.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Badanie TK jamy brzusznej wskazuje na występowanie w wątrobie naczyniaków czyli zmian łagodnych rozrostowych pochodzenia naczyniowego. Jednak, aby mieć pewność czy rzeczywiście są to naczyniaki (czyli zmiany łagodne) należy wykonać scyntygrafię tych zmian. Jest to rodzaj badania izotopowego wątroby.

W scyntygrafii naczyniaków wykorzystuje się zdolność przylegania technetu do krwinek czerwonych przy specjalnym podaniu radioznacznika (znakowanie in vivo). Krwinki te gromadzą się w naczyniaku, co daje możliwość otrzymania jego obrazu w badaniu scyntygraficznym. Rozmieszczenie izotopów (ich przepływ przez narząd, wydzielanie lub wydalanie) uzyskuje się na papierze, kliszy lub monitorze komputera przy pomocy urządzeń zwanych scyntygrafami lub gammakamerami.

Scyntygrafia naczyniaków wątroby różnicuje naczyniaki od bezobjawowych zmian złośliwych wykrytych przypadkowo w badaniu ultrasonograficznym lub tomografii komputerowej.

Scyntygrafię naczyniaków wątroby wykonuje się w dwóch fazach: faza dynamiczna trwa około 2 min. bezpośrednio po podaniu radioznacznika, natomiast faza statyczna trwa 20 min. - i rozpoczyna się godzinę po podaniu radioznacznika. Rejestrację wykonuje się jedynie w projekcji przedniej, w czasie której pacjent leży. Wyniki badań przekazywane są w formie opisu, z dołączonymi niekiedy wydrukami, kliszami fotograficznymi (scyntygramami).

Scyntygrafia naczyniaków wątroby trwa około 90 minut.

Torbiele wątroby jeśli są drobne są nieistotne kliniczne i bez znaczenia dla funkcjonowania organizmu.