Wynik cytologii wątroby: ca hepatocellulare

Wynik cytologii wątroby, pacjent 61 lat:
Wątroba niepowiększona, o wyraźnie policyklicznych, nierównych zarysach. Brzeżnie w segmencie VI wydziela się, wyraźniej niż w badaniu wcześniejszym. obszar hypodensyjny wym. 6 * 4cm, po kontraście wzmacniający się tylko w fazie tątniczej.

Mikroskopowo:
materiał cytologiczny obfity, złożony z komórek wątrobowych, po części dość drobnych, ściśle ułożonych w nieregularne struktury, po części większych, o obfitej kwasochłonnej cytoplazmie i stosunkowo dużym, pobudzonym jądrze z wyraźnym jąderkiem, atypowych - odpowiada to rozpoznaniu Carcinoma hepatocellulare bene differentiatum.

Co to wszystko oznacza? Czy to bardzo zły wynik? Jakie rozwiązanie byłoby najlepsze w tym wypadku, czy operacja? Jakie są szanse na to żeby jeszcze pożyć?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Wynik badania z biopsji guza wątroby brzmi: Rak wątrobowokomórkowy dobrze zróżnicowany. Niestety wynik świadczy o złośliwym procesie nowotworowym wywodzącym się z komórek wątrobowych. Zmiana jest ograniczona dlatego zapewne onkolog zadecyduje o operacyjnym leczeniu raka z ewentualną późniejszą chemioterapią. Prawdopodobnie trzeba będzie resekować połowę wątroby. Najlepiej wykonać to w ośrodku chirurgii onkologicznej zajmującym się takimi zabiegami. Operacja należy do bardzo ciężkich. Co do dalszych rokowań będzie można cokolwiek napisać po ostatecznym wyniku guza po resekcji, stanie klinicznym obecnym pacjenta i po zabiegu oraz określenia obecności przerzutów głównie odległych.