Płyn kardioplegiczny a przeszczep wątroby

Jakim naczyniem podawany jest płyn kardioplegiczny przy poborze wątroby do przeszczepu? Czy jest to żyła wrotna, czy zyła główna dolna?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Płyn kardioplegiczny ma za zadanie zatrzymać serce w rozkurczu. Zabiegi kardiochirurgiczne wymagają często zatrzymania serca i założenia zacisku poniżej kaniuli aortalnej. Skutkuje to zahamowaniem dopływu krwi do naczyń wieńcowych i zjawiskiem globalnego niedokrwienia myocardium. Podstawę ochrony mięśnia sercowego przed niedokrwieniem podczas zabiegów rewaskularyzacyjnych stanowi kardioplegia oraz hipotermia. Kardioplegia jest roztworem podawanym do naczyń serca w celu zatrzymania jego czynności elektromechanicznej i protekcji kardiomiocytów przed skutkami niedokrwienia i reperfuzji. Dlatego roztworów kardioplegucznych używa się w zabiegach kardiochirurgicznych włącznie z przeszczepem serca.
Przy poborze wątroby do przeszczepu od martwego dawcy używa się płynu konserwującego (na okres transportu), który podawany jest przez żyłę wrotną. Nie używa się żadnego płynu kardioplegicznego.