Tętniak aorty brzusznej - metody leczenia operacyjnego

Proszę o podanie alternatywnych metod leczenia tętniaka aorty brzusznej u mojego pacjenta z grupy wysokiego ryzyka okołooperacyjnego. Tętniak ma 8 cm średnicy, bez cech rozwarstwienia. Pacjent choruje na migotanie przedsionków, jest leczony antykoagulantami, ma nadciśnienie tętnicze, niewydolnośc krążenia II/III wg WHO, miażdżycę. Po arteriografii chory został zdyskwalifikowany z stent-graftu. Pacjent chciałby uzyskać wszelkie informacje o innych dostępnych w Polsce jak również za granicą metodach leczenia tętniaka aorty - tych informacji nie uzyskał od chirurga a ja jestem internistą i nie znam aktualnych, najnowszych metod leczenia oraz ośrodków, które zajmują sie tymi metodami.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Operacja tętniaka jest zabiegiem bardzo poważnym wykonywanym w wysokospecjalistycznych ośrodkach chirurgii naczyniowej. Lekarze chirurdzy z odpowiednim doświadczeniem podejmą decyzję o wyborze właściwego czasu i sposobu do wykonania operacji.

W zależności od możliwości kliniki oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta z tętniakiem rozróżniamy dwie podstawowe metody leczenia oraz trzecie rozwiązanie, czyli nie robić nic, jeżeli nie ma warunków do żadnej z metod.
Pierwsza metoda to tradycyjna, duża operacja będąca dość dużym obciążeniem dla chorego. Pomimo, że operacja taka daje bardzo dobre wyniki a chory po jej przeprowadzeniu prawie nigdy nie wymaga dodatkowych zabiegów z powodu powikłań jakimi jest obciążona druga metoda to dla ludzi schorowanych, z obciążeniami typu kardiologicznego, płucnego lub z niewydolnością nerek może być zbyt ryzykowna. Drugim rodzajem zabiegu jest metoda wewnątrznaczyniowa. Polega ona na wykorzystaniu dostępu z mniejszych naczyń, najczęściej tętnic udowych, poprzez wprowadzenie specjalnej protezy naczyniowej (stent-graft) mającej zastąpić pewien odcinek aorty brzusznej i tętnic biodrowych.

Nie wszyscy chorzy nadają się do tego rodzaju operacji ponieważ muszą być spełnione pewne warunki budowy tętniaka i pobliskich tętnic np. tzw. szyja tętniaka musi być odpowiedniej długości. Tętniak nie może się również rozpoczynać się w miejscu odejścia tętnic nerkowych ponieważ wtedy nie ma strefy uszczelnienia wprowadzanego stent-graftu. Szyja tętniaka czyli odległość od odejścia niższej tętnicy nerkowej do początku tętniaka powinna wynosić 1-1,5 cm. Kolejnym takim warunkiem jest drożność tętnic biodrowych oraz tętnic udowych.

Niestety w przypadku Pani pacjenta po pierwsze zdyskwalifikowano go z leczenia na otwarto z powodów ogólnoklinicznych i zdyskwalifikowano z leczenia endowaskularnego z powodów prawdopodobnie technicznych. Wybrano trzecie rozwiązanie czyli nie robić nic, jeżeli nie ma warunków do żadnej z metod. Innych sposobów leczenia nie ma. Wymagane jest leczenie objawowe.