Komórki żerne w bioptacie z tarczycy

Wynik USG tarczycy ukazał torbiel 3 mm w lewym płacie tarczycy (lewy płat 13x13x43), oraz guzka - zmianę ogniskową dobrze ograniczona o wymiarach 7x4 mm - adenoma susp. w cieśni (prawy płat 13x17x42 jednorodny).

Wynik biopsji: Guzek cieśni - pojedyncze drobne skupienia komórek nabłonka tarczycy bez cech atypii. Pojedyncze włókna tkanki łącznej. Notomiast torbielka - ścięte białko oraz pojedyncze komórki żerne.

Co to tą te komórki żerne i czy trzeba się niepokoić? Termin wizyty u ednokrynologa mam dopiero na koniec października (to jest za 10 miesięcy), wyniki FT3-5,37 pmol/l, FT4-12,89 pmol/l, TSH - 1,99 yLU/ml.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Poziomy hormonów związanych z tarczycą są w normie. Komórki żerne są to komórki wyspecjalizowane, których zadaniem jest fagocytowanie (pochłanianiem) pobranego materiału (fagocyty). W immunologii za fagocyty uważa się makrofagi i neutrofile, w mniejszym stopniu monocyty. Fagocyty należą do układu fagocytarnego. Poruszają się w miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy ruchem ameboidalnym. Pojawiają się zazwyczaj w przebiegu procesu zapalnego, stanu rozpadu tkanek.

Raczej nic niepokojącego obecnie się nie dzieje. Pojedyncze komórki żerne w bioptacie z torbieli tarczycy to komórki oczyszczające nadmiar koloidu. Wynik trzeba oczywiście skonsultować z endokrynologiem.