Hipodensyjny, gładkościenny guz wnęki płuca

We wnęce prawej widoczna jest hypodensyjna zmiana, średniej gęstości w relacji obrazów przeglądowych 40 j.H., która po podaniu kontrastu wzmocniła się do 60 j.H. Zmiana ma gładkie obrysy zewnętrzne, wym. w przekroju 5,6x 3,9 cm, modeluje ona naczynia wnęki prawej. Patologia w obrazie TK może mieć charakter procesu rozrostowego. W grzbietowej części seg. I/II płuca lewego widoczna jest struktura guzkowa, śr. 0,3 cm. Tkanka płuc bez innej widocznej patologii ogniskowej. W obrazie wnęki lewej i śródpiersia struktur patologicznych nie uwidoczniono. Przekroje tchawicy i większych oskrzeli w granicach normy. W oknie aortalno-płucnym widoczne okrągłe struktury o cechach zmian węzłowych, największa wielkości około 1 cm. Serce i duże naczynia zmian nie wykazują.

To są wyniki badań mojego taty. Czy to jest rak płuc? Jak najskuteczniej go wyleczyć? Co oznaczają te wyniki: ta hypodensja? wzmocnienia kontrastu? gładkie obrysy zewnętrzne? struktura guzkowa?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Z takim wynikiem na pewno należy skonsultować się z chirurgiem klatki piersiowej. Wynik badania TK klatki piersiowej sugeruje zmianę rozrostową (nowotworową we wnęce płuca). Prawdopodobnie torakochirurg zadecyduje o operacyjnym usunięciu zmiany guzowatej, oczywiście z następowym badaniem histopatologicznym.

Ostateczne rozpoznanie czym jest ta zmiana uzyska się po badaniu histopatologicznym. Struktura hipodensyjna oznacza zmianę o niższej gęstości strukturalnej od typowej tkanki łącznej. To, że wzmacnia się po podaniu kontrastu oznacza, że jest bogato unaczyniona. Gładkie obrysy świadczą o łagodności zmiany guzowatej (najprawdopodobniej nowotworowej), gdyż nie nacieka sąsiadujących struktur tkankowych.