Guz neuroendokrynny jelita

Proszę o przetłumaczenie badania po operacji wycięcia guza jelita oraz określenie co oznaczają (+) i opisy procentowe komórek.

badanie immunologiczne

rozpoznanie kliniczne: ca colonis transversi, carcinoma neuroendocrinale male differentiatum coli transversi. Wykonano barwienia immunohistochemiczne:
Synaptofizyna (+)
Chromagranina (+)
MiB/Ki-67 50% komórek w cyklu proliferacyjnym (aktywność proliferacyjna) aktywność mitotyczna: powyżej 20 figur podziału/ 10 DPW

badanie histopatologiczne

Rozpoznanie ostateczne po diagonostyce immunohistochemicznej
Carcinoma neuroendocrinale male differentiatum coli transversi (GEP NET; poorly differentiated neuroendocrine carcinoma).

barwienia immunohistochemiczne:
Synaptofizyna (+)
Chromagranina (+)
MiB/Ki-67 50% komórek w cyklu proliferacyjnym (aktywność proliferacyjna) aktywność mitotyczna: powyżej 20 figur podziału/ 10 DPW
Utkanie nowotworu nacieka przestrzennie limfatyczne i nerwy.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Rozpoznanie na język polski brzmi: Rak neuroendokrynny mało zróżnicowany poprzecznicy (Gastro-entero-pancreatic Neueroendocrine Tumors - GEP NET czyli guz neuroendokrynny wywodzący się z żołądka-jelita-trzustki)
Dodatni wynik wykrycia w preparacie chromagraniny i synaptofizyny świadczy o neuroendokrynnym charakterze nowotworu.

Aktywność proliferacyjna określana indeksem proliferacyjnym Ki-67 na podstawie badania immunohistochemicznego z użyciem przeciwciała MIB1. Klasyfikacja GEP NET-ów z 2000 r. oparta na kliniczno-patologicznych cechach guzów, wyróżnia następujące histopatologiczne ich typy:

1. wysoko dojrzały guz neuroendokrynny, z indeksem proliferacyjnym poniżej 2%, dzielący się na 2 podtypy:
1.1. z łagodnym przebiegiem,
1.2. przebiegiem trudnym do określenia w momencie diagnostyki - łagodnym lub potencjalnie złośliwym;

2. wysoko dojrzały rak neuroendokrynny, rak neuroendokrynny o niskiej złośliwości, z indeksem proliferacyjnym od 2 do 15%;

3. nisko dojrzały rak neuroendokrynny, rak neuroendokrynny o wysokiej złośliwości, o indeksie proliferacyjnym powyżej 15%;

4. rak o mieszanej budowie egzo- i endokrynnej – gruczolakorak/rak neuroendokrynny.

Aktywność mitotyczna duża 20 na 10 dopuszczalnych w polu widzenia.
Niestety, ale rak jest bardzo złośliwy histologicznie.