Skala Gleasona a rak prostaty

Focus carcinomatosus minutes - adenocarcinoma microglandulare prostatae G2
(3+3=6 wg Gleasona) mat.II-płat lewy
Bioptat gruczołu krokowego bez zmian nowotworowych mat.I-płat prawy

Proszę o przetłumaczenie his-pat, jakie jest, leczenie i rokowanie, gdy chorobą współistniejącą jest czerwienica w drugim stadium (białaczka) i cukrzyca.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Tłumaczenie rozpoznania histopatologicznego na język polski brzmi: Małe ognisko nowotworowe - gruczolakorak małogruczołowy prostaty G2 (stopień zawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej, zwykłej)
Prawie wszyscy patomorfolodzy do oceny stopnia zaawansowania raka prostaty stosują tzw skale Gleasona. W skali tej liczbom od 1 do 5 przypisany jest mikroskopwy obraz tkanki prostaty. Jeśli przypomina ona zdrową tkankę oznacza się ją numerem 1 w skali Gleasona. Jeśli komórki tej tkanki mają typowe cechy komórek rakowych, do tego rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tkanki (tworząc tzw. nacieki nowotworowe) oznaczana jest numerem 5. Cyfry 2, 3, 4 oznaczają odpowiednie stadia pośrednie między tymi stanami.

Ponieważ w raku prostaty mogą występować obszary o różnych stopniach zaawansowania, grading stosuję się do 2 z nich stanowiących większość objętości raka. Gdy zsumuje się cyfry, które odpowiadają ich obrazom w skali Gleasona, wynik stanowi tzw. punktacje Gleasona (lub sumę Gleasona), ktora obejmuje cyfry od 2 do 10. Im wyższy wynik punktacji Gleasona tym większe jest ryzyko szybszego wzrostu i rozprzestrzeniania się raka prostaty.
Rozróżnia się 10 stopni skali Gleasona, gdzie stopnie 2-4 odpowiadają komórkom dobrze zróżnicowanym, 5-7 średnio zróżnicowanym, 8-10 komórkom źle zróżnicowanym.

Oczywiście najlepszym sposobem leczenia jest operacja wycięcia gruczołu sterczowego. Myślę, że podane dodatkowe schorzenia (zapewne są w fazie ustabilizowanej, kontrolnej) nie powinny być przeciwwskazaniem do zabiegu (trzeba mieć to na uwadze, że jest to choroba nowotworowa). Jednak o dalszym postępowaniu powinien zadecydować urolog. On też dopiero po operacji i wyniku histopatologicznym materiału pooperacyjnego będzie mógł cokolwiek więcej powiedzieć na temat rokowania.