Badania ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego - rak płuca T3N2M1

Krtań - struny głosowe prawidłowe. Tchawica bez zmian. Ostroga główna prawidłowa. Drzewo oskrzelowe obustronnie drożne z wyjątkiem nieco przewężonego ujścia oskrzela górnego prawego. Ostroga mniejsza po prawej poszerzona, zaczerwieniona. Kontynuując badania w systemie EBUS uwidoczniono pojedyncze niepowiększone, o zmiennej echogeniczności NL gr. 7 i 4R 7/7MM. Wykonano EBUS-TBNA NL gr. 7 (1). Następnie uwidoczniono guz ( bądź pakiet węzłów chłonnych) gr. 10R, widoczny także poza ścianą dystalnego odcinka oskrzela głównego prawego, nie naciekający tętnicy płucnej, ściśle przylegający do tętnicy pośredniej. Wnioski: T3N2M1

To wyniki badania, bardzo proszę o przybliżenie ich i określenie stopnia zaawansowanie raka płuc.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Zaawansowanie nowotworu jest bardzo duże. Decyzję co do resekcyjności guza musi podjąć torakochirurg (prawdopodobnie usunięcie płuca prawego).

Dokładne oznaczenie wyniku w skali TNM to:

T3 - guz każdej wielkości z naciekaniem następujących struktur anatomicznych: ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie, nerw przeponowy, guz z towarzyszącą niedodmą lub zapaleniem całego płuca;

N2 - obecne przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza (górne śródpiersiowe, górne okołotchawicze, przedtchawicze, pozatchawicze, dolne okołotchawicze, aortalne, podaortalne, okołoaortalne, okołoprzełykowe, okolicy więzadła płucnego) lub/i w węzłach poniżej rozwidlenia tchawicy

M1 - obecne przerzuty odległe (w tym inne ogniska nowotworu w innym płacie po tej samej stronie lub po stronie przeciwnej).