Chemioterapia przed operacją nowotworu - dlaczego?

U mojego taty 58 letniego stwierdzono guza wstępnicy D37.4, a rozpoznanie histopatologiczne brzmi 1. Adenoma tubulovillosum cum dysplasia focali mediocris gradus low grade. 2. Polypi hyperplastici et adenocarcinoma in polypo. 3-4 Adenomata tubularia low grade. 5. Adenoma tubulovillosum low grade /0-I cm/. 6.Bardzo drobne polipowate skrawki śluzówki. 7.Adenoma tubulare low grade./0-0,6 cm/.

Natomiast z tomografii komputerowej wyszedł wynik zmiana npl okrężnicy. Meta do watroby, trzustki, węzłów chłonnych. Na koniec marca miał wyznaczoną operację, aby usunąć guza z jelita. Ale operację odroczono, a tato będzie najpierw poddawany chemioterapii. Chciałabym dowiedzieć się jaki rodzaj guza ma mój tato, dlaczego zastosowano taką kolejność leczenia i czy w świetle tej choroby jakie ma mój tato szanse.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Guz na pewno jest nowotworowy i zapewne złośliwy, gdyż występują przerzuty. Tylko nowotwór złośliwy daje przerzuty. Aby zmniejszyć zasięg i liczbę przerzutów oraz ograniczyć miejscowe zaawansowanie nowotworu zadecydowano najpierw o podaniu chemioterapeutyków (tzw. chemioterapia neoadjuwantowa). Dopiero po tym sposobie leczenia będzie większa szansa na operacyjne usunięcie guza, a może dodatkowo i przerzutów.

Trudno ocenić jak będzie przebiegać dalsze leczenia i pisać o jakimkolwiek rokowaniu. Dopiero po operacji i wynikach badań histopatologicznych preparatów z zabiegu będzie można cokolwiek więcej napisać. Nowotwór złośliwy, gdy daje przerzuty jest bardzo zaawansowany klinicznie i zawsze rokowania są wtedy złe.