IBD a colitis ulcerosa

Rozpoznanie oraz istotne dane kliniczne:
wycinki z odbytnicy - klinicznie: colitis ulcerosa. Zmiany jak w c.u. do 30 cm od odbytu
wynik badania: w wycinkach śluzówka jelita o zaburzonej architektonice gruczołowej ze zmianami degeneracyjnymi, z naciekiem zapalnym z komórek jednojądrowych, granulocytów obojętnochłonnych, obecność zmian o typie kryptitis, pojedyńcze komórki panetcha, obraz może odpowiadać IBD w miernej aktywnej fazie.

Bardzo proszę o pomoc w celu rozszyfrowania wyników badania histopatologicznego.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

IBD (po angielsku Inflammatory Bowel Diseases) oznacza nieswoiste zapalenia jelit czyli grupę przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przypadku klinicznego rozpoznanie jest to wrzodziejące zapalenie jelita grubego czyli po łacinie colitis ulcerosa (c.u.).

Leczenie tego schorzenia jest przewlekłe, długotrwałe, z nawrotami choroby i okresami wyciszenia, często trudno poddające się farmakoterapii. Obecnie stan zapalny jest w fazie miernej aktywności. Zapewne uda się uspokoić ten stan farmaceutykami. Najlepiej, żeby dalszym leczeniem zajął się gastroenterolog.