Wnętrostwo - wskazania do leczenia i powikłania

Mój 16-letni syn cierpi na ciężką postać dziecięcego porażenia mózgowego. Urodził się z przepukliną pachwinową, która następnie przeszła w mosznową. Często wychodziła dając dolegliwości bólowe. Syn miał być operowany, ale wskutek choroby termin został przesunięty. Przepuklina po jakimś czasie sama się wchłonęła i od co najmniej 12 lat się nie pojawiła. Niestety w worku mosznowym brak jest jąder (a były na pewno, jedno było *ruchome*). Chciałam wiedzieć jakie mogą być tego konsekwencje, czy nie zagraża to zdrowiu syna (straszono mnie rakiem) i czy nie wymaga operacji (bardzo chciałabym tego uniknąć). Syn nigdy nie będzie nawet częściowo samodzielny, nigdy nie założy rodziny, więc jego ewentualna płodność nie ma znaczenia.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Leczenie wnętrostwa uzasadnia się kilkoma powodami:
1. Jądro niezstąpione obarczone jest zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu.
2. Defekt kosmetyczny, który można trwale naprawić.
3. Wyleczenie wnętrostwa przyczynia się do znacznej poprawy płodności.
4. Zmniejsza się stres i powstawanie kompleksów związanych z brakiem jądra.

Powikłaniami wnętrostwa mogą być powstanie nowotworu jądra oraz zwiększone prawdopodobieństwo skrętu takiego jądra w stosunku do jądra prawidłowo umiejscowionego w worku mosznowym.

Około 10% guzów jądra występuje w jądrach niezstąpionych. Prawdopodobieństwo przemiany nowotworowej takiego jądra to około 5 razy więcej niż w jądrze prawidłowym. Dane kliniczne donoszą, że większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest dla jądra usytuowanego wewnątrzbrzusznie niż kanałowo.

60% nowotworów powstających w jądrach brzusznych to nasieniaki, te występujące w jądrach sprowadzonych do moszny to zwykle nienasieniaki. Rzadko pojawią się potworniaki i raki zarodkowe.

Wiele autorów publikacji na temat wnętrostwa sugeruje najpierw wykonanie biopsji wszystkich uprzednio niezstąpionych jąder, a gdy się stwierdzi w nich podejrzenie nowotworu lub jego występowanie wykonanie orchidektomii (usunięcia jądra lub jąder). Przy wnętrostwie obustronnym, gdy powstanie guz w jednym jądrze ryzyko nowotworu w drugim jądrze wynosi około 15%, w jądrach brzusznych zaś około 30%.

Można jednak stwierdzić, że niebezpieczeństwo zwyrodnienia złośliwego jąder niezstąpionych, zwłaszcza wędrujących, przemieszczonych lub umiejscowionych nisko w kanale pachwinowym jest niewielkie. Większe zagrożenie stanowią jądra brzuszne.

Dlatego na początku trzeba stwierdzić, gdzie są usytuowane jądra, a potem dopiero podjąć decyzję co do dalszego postępowania.