Chłoniak złosliwy nerki, jakie leczenie?

Czy po stwierdzeniu guza lewej nerki, cytat z badania TK jamy brzusznej: Stwierdzono obecność masy patologicznej obejmującej od dołu miedniczkę lewej nerki oraz proksymalny odcinek lewego moczowodu na całym brzusznym odcinku oraz początkowym odcinku miednicznym do poziomu ok.2 cm poniżej górnej krawędzi talerza biodrowego. I w związku z tym pytanie czy nerka powinna być usunięta z tym moczowodem? Bo w wyniku badania histopatologicznego napisane jest: Opis makroskopowy: Materiał umieszczony w zbyt małej ilości utrwalacza. Nerka zniekształcona przez bielawy naciek. Zajmujący wnękę i jeden z biegunów o łącznych wym. 136x76x55mm. Kikuta moczowodu nie zlokalizowano. Guz makroskopowo zajmuje część rdzenia nerki i miedniczkę barwy białej, bez ognisk martwicy. Największy wymiar guza 106 mm. Guz bardzo źle odgraniczony od miazszu nerki. Nacieka torebkę tłuszczową. Rozpoznanie histopatologiczne: Lymphoma malignum. Chłoniak grudkowy G-1 (follicular lymphoma, FL wg WHO). Naciek chłoniaka obejmuje miąższ nerki, tkankę tłuszczową okołonerkową oraz stwierdza się go w linii cięcia chirurgicznego. Nie wiem czy to istotne pacjentem jest kobieta wiek 34 lata.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Całkowita resekcyjność czasami w rozwiniętych, nowotworowych guzach jest niemożliwa. Chirurg może wyciąć jedynie tyle ile dają mu możliwości anatomiczne. To, że w badaniu TK opisano naciekanie moczowodu nie znaczy, że w rzeczywistości tak jest. To, że w badaniu histopatologicznym nie znaleziono moczowodu nie znaczy, że nie wycięto go. Czasami wycina się jakiś fragment narządu i nie wysyła do badania histopatologicznego. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to chłoniak złośliwy. Podstawowym leczeniem chłoniaka jest oprócz leczenia miejscowego chirurgicznego także i w zasadzie głównie chemioterapia czyli leczenie ogólne, kompleksowe.