Leczenie kamicy dróg żółciowych

Po powrocie do domu mimo lekkostrawnej diety nie było wypróżniania (kału) i w dalszym ciągu wymiotowałam kilka minut po wypiciu nawet wody. TK nie można było zrobic, bo nie mogłam wypic kontrastu i znowu dwa dni na oddziale chirurgii. A oto karta wypisowa: Pobyt 10.03-11.03.09, ROZPOZNANIE: Kolka brzuszna R10.3. Wymioty. Stan po cholecystectomii. Drenaż dróg żółciowych. Stosowano leczenie: zachowawcze. Zalecenia:Kontrola w poradni chirurgicznej. Dieta lekkostrawna. Rp: No-Spa 3*1. Grupa krwi: A Rh+.WBC K/uL 10,32. RBC M/uL 5,13. HGB g/dL 16,1. HCT % 43,1. PLT K/uL 430. Glukoza mmol/l 7,9. APTT sek. 23,0. INR 1,03. cz.protr. sek.13,3. wsk.protr.% 100,0. Troponina<0,01. Sód mmol/i 113,4. Potas mmol/l 6,55. Kreatynina umol/l 173. AspAT U/L 225. AlAT U/L 684. Bilirubina umol/l 24,3. Glukoza mmol/l 7.9. Diastaza sur. U/L 81. Mocznik, Wapń, Fosfataza, Diastaza mocz., GGT - wyników brak. Badania pracowniane: USG j.brzusznej. - Stan po cholecystectomii. Drenaż Khera. PŻW 8mm. Wątroba słabo widoczna o niejednorodnym echu. Trzustka przesłonięta. Nerki bez zastoju. Pęcherz moczowy słabo wypełniony. Bez wolnego płynu w j.otrzewnej. Po dwóch dniach, z trudem udało mi się wykonac badanie TK-jamy brzusznej. Oto opis: Badanie wykonano techniką spiralną, warstwową grubości 1,25,2,5 i 5 mm w płaszczyznach poprzecznych, przed i wielofazowo po dożylnym podaniu 70 ml niejonowego środka kontrastowego i przy wypełnionych kontrastem pętlach jelitowych. Dane ze skierowania: podejrzenie guza trzustki. Stenoza brodawki Vatera. Stan po cholecystektomii, choledochotomii i drenażu metodą Kehra. W obrębie objętych badaniem nadprzeponowych partii obu płuc zmian ogniskowych nie stwierdza się. Wątroba niepowiększona. Obniżenie gęstości tkankowej miąższu wątroby do wartości około 50j.H.co odpowiada jej stłuszczeniu. W segmencie 8 wątroby widoczna hypodensyjna struktura średnicy 6 mm o gęstości tkankowej około 20j.H. Podobna hypodensyjna struktura widoczna w segmencie 6 wątroby ma średnicę 8mm. Stan po cholecystektomii. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Stan po drenażu dróg żółciowych metodą Kehra - końcówka drenu w rzucie PŻW. Poniżej miejsca wprowadzenia drenu Kehra PŻW widoczny fragmentarycznie średnicy do 7mm. Szerokośc PŻW w rzucie głowy trzustki średnicy 8mm. W jego świetle widoczna drobna hyperdensyjna struktura budząca podejrzenie obecności drobnego złogu. Głowa trzustki powiększona średnicy 44 mm o prawidłowej strukturze bez widocznych w badaniu TK zmian ogniskowych. Trzon i ogon trzustki niepowiększone odpowiednio szerokości 22mm i 26mm.Śledziona niepowiększona, jednorodna. Nadnercza obustronnie bez cech patologii. Nerki wielkości kształtu i budowy prawidłowej o prawidłowym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym, obustronnie wydzielają mocz zakontrastowany. Miedniczka zewnątrznerkowa nerki prawej, podwójny UKM nerki lewej oraz podwójny moczowód lewy. Drobny uwapniony cień złogu w UKM nerki prawej. W obrębie kątnicy w okolicy zastawki Bauchina widoczna struktura tkankowa o wymiarach 27 na 28 mm o gęstości tkanki tłuszczowej-tłuszczak. W badaniu nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych śród i pozaotrzewnowych. Aorta brzuszna szerokości prawidłowej. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędzwiowego. Cech destrukcji kostnej nie stwierdza się. WNIOSKI: Stan po cholecystektomii i drenażu dróg żółciowych. Powiększenie głowy trzustki bez widocznych w jej obrębie zmian ogniskowych. Dwie zmiany ogniskowe w miąższu wątroby o niejednoznacznym charakterze do różnicowania międzytorbielami i zmianami meta. Tłuszczak okolicy kątnicy. Podwójny UKM i podwójne moczowody nerki lewej. Dokładna ocena brodawki Vatera w badaniu TK niemożliwa ze względu na ograniczenie możliwości. Dla oceny brodawki Vatera proponuję wykonanie badania ERCP. Po pięciu dniach od TK, podczas wizyty w przychodni chirurgicznej zasłabłam. Efekt 9 dni na oddziale Chorób Wewnętrznych, oto wypis: pobyt 18.03 do 26.03.09. ROZPOZNANIE: wymioty. Dyselektrolitemia. Ropne zapalenie dróg żółciowych. Podejrzenie kamicy przewodowej. Podejrzenie wątroby przerzutowej. Zastosowano leczenie. Badania:Bilirubina całk.mmol/l 24,1...36,1. Aspat 160...288. Alat 475...598. Kreatynina mmol/l 117...89. Mocznik mmol/l 20,7...17,2. Glukoza mmol/l 7,4...6,4. Fosfataza zasadowa U/l 178. GGTP U/l 139. Konsultacja chirurgiczna odbyła się kilkakrotnie. Zalecenia wykonano. Pacjętka przeniesiona do dalszego leczenia na oddział Chirurgii. Pobyt od 26.03 do 09.04.09. KARTA WYPISOWA: Rozpoznanie: Guz przewodu żółciowego wspólnego - najprawdopodobniej złóg. Stan po cholecystectomii i drenażu dróg żółciowych sposobem Kehra. Cukrzyca. Nadciśnienie tętnicze. Stosowano leczenie: zachowawcze. ERCP z pobraniem wycinków i nacięcia brodawki Vatera:-Brodawka nieduża *twarda*. Próby wprowadzenia lidera początkowo nieudane, ale po precatingu uzyskano dostęp do przewodu trzustkowego. Liczne próby zacewnikowania dróg żółciowych pomimo poszerzenia nie powiodły się. Podano kontrast przez dren T - drogi żółciowe poszerzone z widocznym cieniem sr.1,0 cm i przewężeniem w dystalnym odcinku długości 1,5-2cm. Z brodawki pobrano wycinki hist-pat. Wynik: Duodenitis chronica erosiva. Wypisana do domu z poprawą. Zalecenia: Zgłosic się do przyjęcia celem leczenia operacyjnego dn.20.04.09. Następny pobyt w oddziale chirurgii od 20.04 do 30.04.09. Karta wypisowa: Rozpoznanie- Zaklinowany złóg w przewodach żółciowych K80.3. Stan po przebytym zapaleniu trzustki. Stan po drenażu dróg żółciowych. Rodzaj operacji: Relaparotomia. Deliberatio adhesiones mulitplices cavi peritonei. Revisio viarum biliarum instrumentalis.Evacuatio calculi viarum biliarum et drainage modo Kher. Drainage cavi peritonei. Stosowano leczenie: operacyjne. CHOLANGIOGRAFIA(27.04.09): Podany do drenu Kehra środek cieniujący wypełnił bez przeszkód PŻW, przewody wątrobowe oraz końcowy odcinek przewodu Virsunga i od razu przedostał się do dwunastnicy. Końcowy odcinek PŻW o nieregularnych obrysach nierównomiernie zakontrastowany. Wypisana do domu z poprawą. Zalecenia: Kontrola w Poradni Chirurgicznej za 10 dni. A moje pytania to: Prosiłabym o opisanie przebiegu choroby. Jak powinno przebiegac dalsze leczenie? Proszę o przetłumaczenie z łaciny wyniku hist-pat. z badania ERCP oraz opisu operacji z dn.21.04.09. Jaką dietę wątrobową stosować, związaną z jej okresem wydolności, czy związaną z jej okresem niewydolności?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Sprawa jest oczywista. W wyniku kamicy pęcherzyka żółciowego, po jego usunięciu doszło do następowej kamicy przewodu żółciowego wspólnego (typowe powikłanie). To spowodowało uszkodzenie komórek wątrobowych z następowym obrazem laboratoryjnym tegoż powikłania. Złóg prawdopodobnie opuścił wyżej usytuowane drogi żółciowe i prawdopodobnie zaklinował się w okolicy brodawki Vatera (ujścia dróg żółciowych do przewodu pokarmowego). Dzięki zabiegowi usunięcia złogu z przewodu żółciowego wspólnego problem został rozwiązany. Zabezpieczająco, aby doszło do prawidłowego zagojenia rany ciętej (przez którą wydobywano kamień) na przewodzie żółciowym wspólnym założono dren typu Kehra (T-dren). Dren taki zazwyczaj usuwa się około 4-6 tygodnia po zabiegu. Praktycznie po tym postępowaniu leczenie jest już zakończone

Wynik histopatologiczny z ERCP to po polsku: przewlekłe zapalenie, nadżerkowe błony śluzowej dwunastnicy.
Rodzaj operacji: Ponowne otwarcie jamy brzusznej. Uwolnienie licznych zrostó1)jamy brzusznej. Instrumentalne zrewidowanie dróg żółciowych. Usunięcie złogu z dróg żółciowych i drenaż metoda Kehra. Drenaż jamy brzusznej.
Dietę wątrobową można stosować jak w okresie wydolności wątroby. Najlepiej taką jaka jest dostępna na stronie internetowej http://www.echirurgia.pl/diety/dieta_pecherzyk.htm