Nerwica wegetatywna a czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego

Czy czynnościowe zaburzenia w skurczach żołądka i dwunastnicy to może być tzw. nerwica wegetatywna?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Rzeczywiście podłożem takich zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowe mogą być psychologiczne problemy np. nadpobudliwość emocjonalna przejawiająca się nerwicą. Taka przyczyna tych dolegliwości została już dawno potwierdzona naukowo.

Nerwica wegetatywna jest to choroba, gdzie na tle nerwowym występują zaburzenia funkcji różnych narządów oraz układów organizmu. Dotyczą one najczęściej układów krążenia (np.kołatanie serca), pokarmowego (objawy żołądkowo - jelitowe), oddechowego (np. duszność) i moczowo - płciowego (np. zaburzenia w oddawaniu moczu).