Rak sutka a receptory ER, PR i HER-2

Pacjentka ma takie rozpoznanie
Carcinoma ductale, G3, cum ulceratione
Babanie immunohistochemiczne wykazało:
rec.ER (met.Quick Scoore wg Allreda) - PS0 + IS0 = TS0
rec.PR (met.Quick Scoore wg Allreda) - PS0 + IS0 = TS0
Her-2
eu - (-)

Jakie są w tym przypadku rokowania i co to jest za rozpoznanie?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Rozpoznanie na język polski brzmi: Rak przewodowy o stopniu zróżnicowania G3 w skali 3 stopniowej (niskozróżnicowany - bardziej agresywny) z owrzodzeniem. Aktywność receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER-2 ujemna - co świadczy o braku możliwości leczenia dodatkowego, uzupełniającego. Co do dokładnego rokowania trudno mi je określić bez szczegółów klinicznych (wielkość nowotworu, zasięg, umiejscowienie, rodzaj zabiegu, opis zabiegu, dokładny wynik badania histopatologicznego po zabiegu). W tej sprawie należy skonsultować się z onkologiem, który wyjaśni obecną sytuację i zadecyduje o dalszym postępowaniu.