Stosowanie przeciwciał monoklonalnych w przypadku raka sutka

Moja mama półtora miesiaca temu miała przeprowadzoną mastektomie piersi z wycięciem węzła wartowniczego.
Z badania hisopat. guza o wielkości mniej wiecej 3x4 cm, wyszło że 99 % jest to carcinoma in situ (rak przedinwazyjny) , mniej niż 1 % stanowi rak inwazyjny 2 stopnia G3, w postaci jednomilimetrowych ognisk. Wynik HR2 +3.
Brak estrogenów.
Węzeł wartowniczy czysty, na granicy cięcia komórki czyste.
Brak leczenia chemioterapią przedoperacyjnie.

Jakie leczenie uzupełniające, by Pan zalecił?
Czy leczenie przeciwciałami monoklonalnymi jest wskazane, czy chemioterapia i jaka byłaby wskazana przed ew. podaniem przeciwciał monoklonalnych?
Jakie są rokowania co do ewe. przerzutów?
Czy jest to wczesna reakcja i wczesne wykrycie i jak się to odnosi do rokowań i leczenia?
Mama do tej pory nie leczyła się na nic, ma zdrowe serce, wyniki krwi ok, brak dodatkowych schorzeń (cukrzycy, żylaków)
Wynik USG jamy brzusznej ok, jedynie niewielkie złogi w pęcherzyku żółciowym.
Wiek 53 lata.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Trudno mi odpowiadać na to pytanie, gdyż jestem chirurgiem, a nie onkologiem i raczej leczenie operacyjne raków sutka jest mi bliskie, a nie leczenie uzupełniające (tym zajmują się już onkolodzy, radioterapeuci czy chemioterapeuci). Guz chociaż jest duży w ogromnej większości jest w stadium przedinwazyjnym. Pacjent nie ma przerzutów do węzłów chłonnych (brak ewidentnych podstaw do zastosowania chemioterapii pooperacyjnej) oraz nie jest hormonalnie czuły (wykluczona terapia hormonalna). Obecnie najnowszymi wskazaniami do stosowania przeciwciał monoklinalnych jest wczesny HER-2-dodatni rak piersi u pacjentek po radykalnym leczeniu operacyjnym i standardowej chemioterapii.

W przypadku Pani matki nie ma ewidentnych wskazań do stosowania chemioterapii dlatego nie wiem czy celowe jest stosowanie przeciwciał monoklonalnych. Może tylko wystarczy obserwacja pooperacyjna. Zapewne rozstrzygająca dopiero będzie decyzja wydana przez lekarzy z Warszawy.