Tętniak tętnicy mózgu i postępowanie

Dzisiaj mój tata dostał wyniki tomografii komputerowej mózgu i niestety specjalista od oceny badania jest na urlopie, więc nie wiadomo co one oznaczają.
W młodości tata miał 2 wylewy (w wieku około 26 - 28 lat), teraz ma lat 54.
Sprawa wydaje mi się poważna, dlatego chciałbym dowiedzieć co oznacza poniższy wynik badania:
*W prawej okolicy skroniowej klepsydrowata zmiana w osi długiej 58 mm półpodstawy 37 x 34 mm, w górnym biegunie 30 x 25 mm odpowiadająca olbrzymiemu tętniakowi od tętnicy środkowej mózgu prawej: zakontraktowaniu ulega jedynie niewielki obszar zmiany 13 x 12 mm w górnym biegunie. Pozostała część tętniaka niejednorodna wypełniona skrzeplinami. Opisany tętniak otoczony jest płynem MR. Strefa od szerokości 14 mm łączącym się ze zbiornikiem nadsiodłowym. Wokół strefa hipodensyjna malacyjno-obrzękowa z umiarkowanym efektem masy i modelowaniem rogu przedniego prawej komory bocznej. Znaczna redukcja objętości prawego płata skroniowego. Struktury środkowe mózgu nieprzemieszczone. Cech krwawienia wewnątrz czaszkowego nie stwierdzam. *

Bardzo wdzięczny byłbym za interpretację powyższych wyników i poradę co dalej z tym robić?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Trudno mi oceniać jako chirurgowi ogólnemu zmian charakterystycznych dla neurologii. Zaleca się leczenie operacyjne tętniaków mózgu powyżej 1 cm lub szybko powiększających się w przeciągu półrocza. Tata Pana spełnia to kryterium. Jednak trzeba także rozważyć niebezpieczeństwo operacyjne w porównaniu z efektem leczniczym tętniaka (zmniejszenie znacznego ryzyka pęknięcia tętniaka). Trzeba także wziąć pod rozwagę wiek, stan kliniczny pacjenta oraz umiejscowienie tętniaka i związane z tym kłopoty techniczne jakie mogą wystąpić w czasie zabiegu. Dlatego należy z tym wynikiem pilnie skontaktować się z neurochirurgiem, który po badaniu fizykalnym, wywiadzie przeprowadzonym z pacjentem i analizie wyników badań obrazowych zadecyduje wspólnie oczywiście z pacjentem o dalszym sposobie postępowania.