Rak płuc z naciekiem na tchawicę po radioterapii

U mojego taty 2 miesiące temu wykryto nowotwór płuc z naciekami na oskrzela i tchawice. Jest po tygodniowej radioterapii. Trzy tygodnie temu miał robione TK. Następnie został skierowany do chirurga onkologa, ponieważ na piersi wykryto guza. Dzisiaj otrzymaliśmy wynik biopsji. Wynik badania jest następujący: Fibrosis Calcificatio focalis. Sine neoplasmate.

Co oznacza to rozpoznanie i ewentualnie jakie może być dalsze postępowanie w leczeniu?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Rozpoznanie na język polski brzmi:
Zwłóknienie. Ogniskowe zwapnienie. Bez nowotworu.
Guzek to zmiana włóknisto-zwapniała być może powstała wtórne po radioterapii (jeśli wcześniej nie była wyczuwalna) jako następstwo miejscowego przewlekłego procesu zapalnego, odczynowego. Dalsze postępowanie będzie już uzależnione od decyzji onkologa (w zależności od typu nowotworu, jego zasięgu po radioterapii – reakcji na leczenie, stadu klinicznego pacjenta). Być może zadecyduje o dalszej radioterapii lub/i chemioterapii (w zależności jakiego typu nowotwór). Może jeśli (wątpiące) dojdzie do ograniczenia zasięgu nowotworu uda się go leczyć operacyjnie.