Częściowa resekcja żołądka w raku pT1N1Mx

Moja mama (71 lat) właśnie przeszła zabieg częściowej resekcji żołądka (wykryto złośliwy nowotwór). W opisie badania histopatologicznego stwierdzono m.in.:
metastases carcinomatosae 1/6.Przerzut raka stwierdzono w 1 węźle chłonnym. Jest to przerzut srednicy 5 mm, nie przekracza torebki węzła chłonnego.
Xanthelasma mucosae ventriculi. Cech złośliwości nie stwierdzono.
adenocarcinoma G2. Nowotwór nacieka błonę śluzową i podśluzową żołądka, nie wnika do błony miesniowej, guz otoczony umiarkowanym odczynem zapalnym, na obwodzie nie stwierdzono cech angioinwazji.
Wycinek sieci wolny od utkania nowotworowego.
Adenocarcinoma G2 ventriculi
wg Laurena typ jelitowy
wg Goseki typ I
st. zaaw. wg WHO- pT1 N1 Mx
jakie są Panie doktorze rokowania? Czy mama będzie mogła normalnie się odżywiać? Jak długo trwa rekonwalescencja?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Tłumaczenie na język polski rozpoznań brzmi:
Przerzuty w węzłach chłonnych (1 na 6 zbadanych). Żółtak błony śluzowej (nagromadzenie tkanki tłuszczowej w rejonie śluzówki żołądka).

Gruczolakorak G2 (w skali 3 stopniowej zróżnicowania komórkowego stopień 2 – średnio zróżnicowane komórki raka, średnia agresywność). Guz T1 dobrze rokuje – jest niewielki i nacieka bardzo płytko ścianę żołądka. Niekorzystne jest wykrycie 1 węzła z przerzutem, ale jest to tylko 1 węzeł na 6 znalezionych (i nie nacieka torebki węzła). Nowotwór nie nacieka naczyń – dobrze rokuje. Typ nowotworu wg Laurena i Goseki dobrze rokuje.

Rokowanie książkowe to przeżywalność 5-letnia około 70-80% (wszystko zależy też od stanu klinicznego pacjenta, chorób towarzyszących, wieku).

Należy z tym rozpoznaniem skonsultować się z onkologiem. Być może zaleci jeszcze chemioterapię uzupełniającą.