Problematyka żółciowego zapalenie żołądka

Bardzo bym prosiła o etiologie i epidemiologie żółciowego zapalenia błony śluzowej żołądka, a także rozpoznanie. Czy jest różnica miedzy żółciowym zapaleniem żołądka a refluksem żółciowym? Czy to jest to samo?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Żółciowe zapalenie żołądka jest to uszkodzenie błony śluzowej powodujące stan zapalny tego narządu przez składniki treści dwunastniczej w wyniku patologicznego wstecznego odpływu tej treści z dwunastnicy do żołądka. Można wytłumaczyć to w ten sposób, że zapalnie żółciowego śluzówki żołądka jest następstwem refluksu żółciowo (wzajemnie ze sobą powiązane patologie, jedna wynika z drugiej). Warunkiem powstania zapalenia jest przewlekłe zarzucanie treści żółciowej z dwunastnicy do żołądka.

Trzeba jednak brać pod uwagę to, że stwierdzenie zarzucania żółci do żołądka w czasie gastroskopii nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem zapalenia żołądka. Czasami takie zarzucanie stwierdza się przypadkowo u ludzi bez dolegliwości (np. może być to spowodowane rozciągnięciem żołądka przez powietrze). Do refluksu dwunastniczo-żołądkowego często dochodzi u osób chwiejnych emocjonalnie, prowadzących nieregularny tryb życia, palących papierosy, nadużywających alkoholu, spożywających w nadmiarze zbyt tłuste i smażone pokarmy. U części chorych niewydolność odźwiernika przejawiająca się występowaniem refluksu żółciowego towarzyszy chorobie organicznej, na przykład wieloletniej chorobie wrzodowej żołądka, nowotworowi żołądka, cukrzycy, zaburzeniom metabolicznym i hormonalnym, dyskinezom dróg żółciowych (w tym pooperacyjnym: po częściowej resekcji żołądka, wagotonii z pyloroplastyką, cholecystektomii). Czasami brak czynnika powodującego zarzucanie żółci (samoistne). Przyczyn wstecznego odpływu dwunastniczo-żołądkowego jest zatem wiele, jednak nie u każdego pacjenta z refluksem rozwija się żółciowe zapalenie żołądka.

Żółciowe zapalenie żołądka rozpoznaje się na podstawie różnorodnych objawów (najczęściej: bóle piekące głównie poposiłkowe w nadbrzuszu, zgaga lub gorycz w ustach, nudności i wymioty żółciowe, odbijania gorzkie, wzdęcia brzucha, biegunki lub/i zaparcia, zmniejszone łaknienie) Często w badaniu fizykalnym nie ma odchyleń od normy (zazwyczaj niewielka bolesność uciskowa w nadbrzuszu). Podstawowym badanie rozpoznającym żółciowe zapalenie błony śluzowej żołądka jest gastroskopia potwierdzona badaniem histopatologicznym.