Grupy ryzyka żółciowego zapalenia błony śluzowej żołądka

Mam pytanie odnośnie osób, które są bardziej narażone na żółciowe zapalenie żołądka. Słyszałam, że dziewczynki częściej chorują na tą chorobę dlaczego tak jest i czy wiek też ma wpływ oraz czemu w mieście jest większe narażenie?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Żółciowe zapalenie żołądka jest to uszkodzenie błony śluzowej powodujące stan zapalny tego narządu przez składniki treści dwunastniczej w wyniku patologicznego wstecznego odpływu tej treści z dwunastnicy do żołądka. Można wytłumaczyć to w ten sposób, że zapalnie żółciowego śluzówki żołądka jest następstwem refluksu żółciowo (wzajemnie ze sobą powiązane patologie, jedna wynika z drugiej). Warunkiem powstania zapalenia jest przewlekłe zarzucanie treści żółciowej z dwunastnicy do żołądka.

Trzeba jednak brać pod uwagę to, że stwierdzenie zarzucania żółci do żołądka w czasie gastroskopii nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem zapalenia żołądka. Czasami takie zarzucanie stwierdza się przypadkowo u ludzi bez dolegliwości (np. może być to spowodowane rozciągnięciem żołądka przez powietrze).

Do refluksu żołądkowo-jelitowego często dochodzi u osób chwiejnych emocjonalnie, prowadzących nieregularny tryb życia, palących papierosy, nadużywających alkoholu, spożywających w nadmiarze zbyt tłuste i smażone pokarmy. U części chorych niewydolność odźwiernika przejawiająca się występowaniem refluksu żółciowego towarzyszy chorobie organicznej, na przykład wieloletniej chorobie wrzodowej żołądka, nowotworowi żołądka, cukrzycy, zaburzeniom metabolicznym i hormonalnym, dyskinezom dróg żółciowych (w tym pooperacyjnym: po częściowej resekcji żołądka, wagotonii z pyloroplastyką, cholecystektomii). Czasami brak czynnika powodującego zarzucanie żółci (samoistne).

Przyczyn wstecznego odpływu dwunastniczo-żołądkowego jest zatem wiele, jednak nie u każdego pacjenta z refluksem rozwija się żółciowe zapalenie żołądka. Niektóre publikacje podają, że częściej dochodzi do zapalenia żółciowego u osób młodych (między 20-40 rokiem życia).

Co do płci nie ma takich danych, choć niektórzy uważają, że u kobiet częściej z uwagi na bardziej chwiejny emocjonalnie charakter płci żeńskiej oraz częściej współistniejącą kamicę dróg żółciowych. W miastach zaś częściej z uwagi na prowadzony przez społeczeństwo miejskie bardziej stresowy tryb życia.