Operacja rozstępu mięśni prostych brzucha i przepukliny

Rozpoznanie: Dehiscentio musculorum rectorum et herniae (duo) lineae albae.
Zastosowane leczenie: Operatio plastica herniae lineae albae (duo) et dehiscentio musculorum rectorum.
Proszę o przetłumaczenie rozpoznania mojej choroby i czy to było coś poważnego i ile będę na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Tłumaczenie z łaciny brzmi:
ROZPOZNANIE: Rozstęp mięśni prostych brzucha i przepuklina w kresie białej.
Zastosowane leczenie operacyjne: Operacja plastyki przepukliny kresy białej i rozstępu mięśni prostych brzucha.

Kresa biała to pasmo włókniste łączące dwa mięśnie proste brzucha po środku powłok brzusznych.
Zabieg ten jest dość duży i pracochłonny. Wymaga dużego cięcia, więc po zabiegu powłoki są długo osłabione. Nie wiem dokładnie jak duża była ta przepuklina, ale standardowo daje się przynajmniej 2 miesiące zwolnienia lekarskiego po takim zabiegu. O tym jednak musi zadecydować Pana lekarz prowadzący.

Po takim zabiegu należy uważać na obciążenia, kaszel i zaparcia, które mogą zagrażać zeszytym powłokom brzusznym i doprowadzić do wznowy przepukliny.