Stan organizmu po usunięciu śledziony

Jaki jest stan organizmu po usunięciu śledziony metodą klasyczną? Czego nie można robić, czego należy się wystrzegać i dlaczego?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Stan ogólny organizmu po usunięciu śledziony z reguły jest dobry. Niestety organizm po usunięciu śledziony narażony jest bardziej na zakażenia z uwagi na spadek odporności. Śledziona odgrywa właśnie pewną rolę w walce z zakażeniami produkując odpowiednie komórki krwi. Dlatego należy przez około 3 miesiące unikać ognisk zakaźnych (nie kontaktować się z chorymi zakaźnym, uważać na przeziębienia). Ważna jest kontrola krwi głównie poziomu płytek krwi. W wyniku braku organu komórkogubnego (eliminacja starych płytek krwi) może dojść do wzrostu poziomu płytek krwi i zwiększonego z tego powodu prawdopodobieństwa wystąpienia zakrzepicy naczyniowej. Po miesiącu należy wykonać morfologię krwi. Oczywiście uważać na wysiłek fizyczny do 3 miesięcy po zabiegu (możliwość wystąpienia przepukliny w bliźnie pooperacyjnej.