Polip hyperplastyczny i gruczolak cewkowo-kosmkowy z dysplazją

Podczas kolonoskopii usunięto mi 2 polipy. W wyniku badania histopatologicznego stwierdzono:
1) polip 3 mm znacznie uszkodzony termicznie, prawdopodobnie hyperplastyczny,
2) gruczolak cewkowo-kosmkowy z dysplazją małego stopnia usunięty w całości (polip 9 mm).

Czy były to zmiany nowotworowe łagodne i czy zlecone badanie za 3 lata nie będzie zrobione zbyt późno. Obawiam się odrostów polipów.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Polip hyperplastyczny to zwykły, nadmierny przerost śluzówki jelita grubego. To zmiana powstała na skutek ogniskowego stanu zapalnego, nie jest zmianą nowotworową, nie wymaga dalszego leczenia i obserwacji.

Gruczolak to nowotwór łagodny, szerzący się tylko przez rozrost miejscowy. Wymaga okresowej obserwacji jeśli został całkowicie wycięty. Myślę, że badanie kontrolne może Pan wykonać między 2-3 latami od ostatniej kolonoskopii. Zmiany tego typu rosną bardzo wolno i osiągają wielkość 2,3 krotną od wartości początkowej zwykle po 5 latach.