Gastritis? zapalenie przewlekłe błony śluzowej żołądka

gastritis chronica mediocris gradus.
metaplasia intestinalis mediocris gradus.

Co oznacza to rozpoznanie?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Tłumaczenie brzmi: zapalenie przewlekłe błony śluzowej żołądka o średnim nasileniu. Metaplazja jelitowa średniego stopnia.
Jest to rozpoznanie histopatologiczne z błony śluzowej żołądka Metaplazja oznacza przekształcenie jednej tkanki w drugą. W przypadku tego rozpoznania przekształcenie błony śluzowej żołądka w błonę śluzową jelita cienkiego. Stan taki wymaga obserwacji i leczenia farmakologicznego.