Wynik badania patomorfologicznego po usuniętej śledzionie

Proszę o przetłumaczenie rozpoznania patomorfologicznego usuniętej śledziony:
1. Hyperplasia pulpae rubrae.
2. Hyperaemia.
3. Lymphadenitis chronica.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski
odpowiedzi udzielił

specjalista chirurg ogólny Tomasz Stawski

Lek. Tomasz Stawski jest lekarzem od 2000 r. Posiada specjalizację medyczną w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjentów przyjmuje w gabinecie specjalistycznym przy ulicy Grunwaldzkiej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Obecnie jest doktorantem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego szczególne zainteresowania w swojej profesji to chirurgia małoinwazyjna i plastyczna oraz diagnostyka ultrasonograficzna.

Poszczególne rozpoznania po polsku brzmią:
1. Rozrost miazgi czerwonej.
2. Przekrwienie.
3. Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych.

Rozpoznania te świadczą o rozroście nadmiernym miąższu śledziony co może przekładać się jej nadmierną aktywnością oraz przewlekłym stanem zapalnym prawdopodobnie odczynowym.